Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra 3 điểm giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 29/04/2017 | Lượt xem : 3488