Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh giò, chả tại xã Sơn Cẩm
Ngày cập nhật : 29/01/2019 | Lượt xem : 3528