Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2019 tại phường Trưng Vương - Cam Giá.
Ngày cập nhật : 10/08/2019 | Lượt xem : 3256