Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kiểm tra tiến độ thực hiện 2 dự án có nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới tại phường Đồng...
Ngày cập nhật : 15/05/2014 | Lượt xem : 2763