Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp bất thường) HĐND thành phố Thái Nguyên khóa 18.
Ngày cập nhật : 21/02/2020 | Lượt xem : 433