Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên biểu dương, khen thưởng chiến công của Công an Thành phố.
Ngày cập nhật : 07/08/2020 | Lượt xem : 376