Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đi thăm và động viên các đơn vị quyết toán ngân sách Nhà nước...
Ngày cập nhật : 31/12/2018 | Lượt xem : 634