Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2018.
Ngày cập nhật : 12/06/2018 | Lượt xem : 1128