Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên các tuyến đường Bến Oánh, Bến Tượng, TP. Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 04/12/2018 | Lượt xem : 779