Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến...
Ngày cập nhật : 25/12/2016 | Lượt xem : 11027