Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Lễ đón bằng công nhận làng nghề chè truyền thống
Ngày cập nhật : 08/11/2018 | Lượt xem : 512