Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Mất điện trên diện rộng do lốc gây đứt đường dây 110KV
Ngày cập nhật : 02/06/2020 | Lượt xem : 366