Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Mở hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu xây lắp nâng cấp đường Việt Bắc - giai đoạn I.
Ngày cập nhật : 10/11/2014 | Lượt xem : 5944