Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

MTTQ Thành phố Thái Nguyên giám sát mô hình điểm cấp thành phố tại xã Sơn Cẩm.
Ngày cập nhật : 16/10/2019 | Lượt xem : 514