Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 7 và 8, phường Tân Thành.
Ngày cập nhật : 11/11/2019 | Lượt xem : 758