Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng".
Ngày cập nhật : 24/07/2020 | Lượt xem : 292