Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật : 08/07/2020 | Lượt xem : 309