Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Nghiệm thu đánh giá mô hình thâm canh Gấc.
Ngày cập nhật : 18/10/2019 | Lượt xem : 735