Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Tân Cương tiếp xúc đối thoại trực tiếp nhân dân.
Ngày cập nhật : 18/06/2019 | Lượt xem : 467