Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Nỗ lực để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân.
Ngày cập nhật : 24/06/2020 | Lượt xem : 4006