Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Quang Trung diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.
Ngày cập nhật : 28/10/2019 | Lượt xem : 1855