Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Quang Trung sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Ngày cập nhật : 30/07/2019 | Lượt xem : 3139