Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Tân Long - Khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Ngày cập nhật : 05/11/2018 | Lượt xem : 442