Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Trung Thành: Đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp Ủy, Chính quyền với nhân dân.
Ngày cập nhật : 11/01/2019 | Lượt xem : 524