Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Trung Thành: Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân 2009-2019.
Ngày cập nhật : 25/07/2019 | Lượt xem : 3434