Phường Trưng Vương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022.
Ngày cập nhật : 12/10/2022 | Lượt xem : 391