Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Trưng Vương: Tổ dân phố số 4, 100% số hộ đạt gia đình văn hóa.
Ngày cập nhật : 05/11/2018 | Lượt xem : 481