Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Phường Trưng Vương: Tổng kết công tác Quốc phòng quân sự năm 2019.
Ngày cập nhật : 21/12/2019 | Lượt xem : 737