Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ra mắt mô hình tự quản thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.
Ngày cập nhật : 12/07/2021 | Lượt xem : 482