Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ra quân chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ - Kỳ nghỉ hồng - Hành quân xanh".
Ngày cập nhật : 21/07/2020 | Lượt xem : 323