Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp hiến trên 260 đơn vị máu.
Ngày cập nhật : 23/06/2020 | Lượt xem : 279