Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tăng cường công tác phối hợp giữa Quân khu 1 và tỉnh Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 18/02/2020 | Lượt xem : 294