Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tăng cường công tác tuyên truyền đối với các điểm giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn.
Ngày cập nhật : 21/08/2018 | Lượt xem : 2713