Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tăng cường đối thoại giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án...
Ngày cập nhật : 05/05/2020 | Lượt xem : 421