Tăng cường quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 18/10/2022 | Lượt xem : 536