Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tặng nước rửa tay, nước sát khuẩn cho các hộ nghèo
Ngày cập nhật : 28/03/2020 | Lượt xem : 3857