Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tập huấn nhân rộng mô hình chè trung du giống mới LCT1.
Ngày cập nhật : 02/07/2020 | Lượt xem : 3961