Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ, thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ngày cập nhật : 06/05/2019 | Lượt xem : 935