Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo...
Ngày cập nhật : 01/07/2019 | Lượt xem : 942