Thành phố Thái Nguyên hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 3 hộ nghèo huyện Võ Nhai.
Ngày cập nhật : 15/01/2022 | Lượt xem : 6205