Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2019.
Ngày cập nhật : 11/10/2019 | Lượt xem : 520