Thành phố Thái Nguyên khai mạc kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2022.
Ngày cập nhật : 08/06/2022 | Lượt xem : 467