Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.
Ngày cập nhật : 22/11/2019 | Lượt xem : 953