Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên làm việc với Bộ Xây dựng và Ngân hàng thế giới.
Ngày cập nhật : 16/08/2016 | Lượt xem : 2726