Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường.
Ngày cập nhật : 06/07/2019 | Lượt xem : 956