Thành phố Thái Nguyên thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn 8 phường.
Ngày cập nhật : 04/11/2021 | Lượt xem : 5359