Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên triển khai biện pháp huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.
Ngày cập nhật : 08/11/2018 | Lượt xem : 3013