Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thêm công trình thanh niên "Khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng" đầy ý nghĩa.
Ngày cập nhật : 29/07/2020 | Lượt xem : 298