Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thống nhất giải quyết vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho...
Ngày cập nhật : 06/05/2020 | Lượt xem : 403