Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thông qua phương án cưỡng chế và bảo vệ thi công đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn...
Ngày cập nhật : 20/03/2020 | Lượt xem : 555